Projectes col·laboratius cofinançats per programes europeus

Projectes en els quals hi participa alguna unitat, escola agrària, empresa pública i/o centre de recerca vinculada amb el Departament

Projecte Data inici Data fi
Nom Logo i URL Descripció
Agricultura
NUTRI KNOW
(HORIZON EUROPE)
NUTRI KNOW Redacció d'una enciclopèdia per a agricultors sobre solucions innovadores de gestió de nutrients 2023 2025
Horizon 2020 INVITE Logo Horizon INVITE Millorar l'eficiència de les proves de varietats i de la informació disponible en el rendiment de varietats 2019 2024
SUSTAINOLIVE Logo SUSTAINOLIVE Sostenibilitat del cultiu de l'olivera a través de solucions tecnològiques sostenibles 2019 2022
NOVATERRA Logo Novaterra Reduir de productes fitosanitaris per a la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes en vinyes i oliveres 2020 2024
LIFE AGROGESTOR Logo Agrogestor Reduir l’impacte ambiental de l'agricultura de regadiu 2020 2021
Friendly Fruit Logo Friendly Fruit Establir, provar i avaluar l'impacte de pràctiques agrícoles innovadores que respectin el medi ambient 2020 2020
Ramaderia
SmartCow Logo Smart Cow Alinear les infraestructures clau de la UE en investigació de bestiar 2019 2024
POCTEFA DietaPYR2 Logo POCTEFA DietaPYR2 Intercanvi de coneixements en la producció i comercialització de la carn de boví produïda als Pirineus amb races autòctones 2018 2021
Nutri2Cycle Logo Nutri2Cycle Fomentar l'economia circular en el cicle de nutrients 2018 2022
GENE-SWitCH Logo Gene Switch Produir nova informació del genoma en les espècies monogàstriques 2019 2023
Horizon 2020 HoloFood Logo HoloFood Millorar l'eficiència de sistemes de producció d'aliments 2019 2022
CAMELMILK_Fase 2 Logo CAMELMILK Enfortir la cadena de valor de la llet de camella a la conca mediterrània 2019 2022
LIFE MEGA Logo life mega Sistema de control en continu d'emisions en explotacions de porcí 2019 2022
PIGWEB Logo PigWeb Accés a les installacions de recerca experimental en producció sostenible de porcí 2021 2026
DECIDE_Fase2 Logo Decide Sistemes de suport a la decisió d’integrar-se en la gestió d’explotacions agrícoles 2021 2026
POCTEFA PYRPASTUM Logo pyrpastum Promoció de l'ocupació agrícola i l'aprofitament de l'espai pastoral transfronterer 2018 2020
POCTEFA INNOTUB Logo poctefa INNOTUB Control i vigilància de la tuberculosi en el bestiar i en la fauna silvestre de la regió transpirinenca 2019 2022
Indústries transformadores i alimentació
Originn
(Interreg)
Logo originn Transformació econòmica i social a les zones rurals mitjançant la innovació industrial, en el sector agroalimentari. Març 2023 – Febrer 2027
DAINME-SME_Fase_2 Logo DAINME Millora de l'economia circular de les PIMES làctiques en els països mediterrànis 2019 2022
ProFuture Logo profuture Productes alimentaris i pinsos innovadors reformulats amb ingredients rics en proteïnes de microalga 2019 2023
SAFFI - 2nd Stage Logo SAFFI Mitigació dels riscos biològics i químics al llarg de la UE i les cadenes alimentàries xineses 2020 2024
METROFOOD Logo Metrofood Serveis de metrologia d'alta qualitat en aliments i nutrició al llarg de la cadena de valor alimentària 2019 2022
EMBOCHEESE Formatges innovadors per a nous mercats i vies de negoci del sector formatger 2018 2021
POCTEFA Tr3s local Logo Tr3s local Suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals 2018 2021
POCTEFA Transgrowth Logo Transgrowth Suport a produccions agroalimentàries de qualitat 2019 2022
Qualify INTERREG EUROPE Logo Qualify INTERREG Europe Foment, qualitat, autenticitat productes 2019 2023
Regió Europea de la Gastronomia Logo Regió Europea de la Gastronomia   2016 2016
ENPI CBC Med - CoMeDPro Logo ENPI CBC Med - CoMeDPro Desenvolupament sector oleícola i vitivinícola 2014 2016
Horizon 2020 OLEUM Logo OLEUM Autenticitat dels olis d'oliva 2016 2020
POCTEFA INNOLACT Logo INNOLACT Millora de la competitivitat del sector làctic tradicional transfronterer 2016 2019
Energia, reg i medi ambient
FOLOU (HORIZON EUROPE) Logo folou Aportar coneixement i consens per mesurar, monitoritzar i avaluar la magnitud i l’impacte de les pèrdues alimentàries al sector primari. 2023 2026
Circular Agronomics Logo Agronomics Millorar el cicles de Carboni, Nitrogen i Fósfor actuals en els ecosystemes agraris 2018 2023
ALTOS Logo ALTOS Millorar els models de gestió de l'aigua per a l'agricultura de secà i regadiu 2019 2023
LIFE SPOT Logo Life SPOT Proporcionar una gestió integrada de nutrients i contaminants orgànics de l'agricultura a les zones rurals d'Europa 2019 2023
MIDMACC Logo MIDMACC Mesures d'adaptació al canvi climàtic en àrees marginals de mitja muntanya 2019 2024
ACCWA Logo ACCWA Eines de control basades en la teledetecció per a l’agricultura i l’aigua i la gestió 2019 2023
Erasmus+ On the trail of a sustainable community in food production Logo Erasmus plus Formació i emprenedoria en la producció d'aliments mediambientalment sostenible 2018 2021
POCTEFA CLIM’AGIL Logo CLIMAGIL Adaptar la ramaderia al canvi climàtic 2020 2022
POCTEFA Cooperem Logo Cooperem Desenvolupar una política conjunta de col·laboració en matèria de prevenció i gestió dels risc d'incendis transfronterera 2018 2022
INTERREG EUROPE - Bio4eco Logo Bio4eco INTERREG Europe Desenvolupament de polítiques en matèria de bioenergia 2016 2020
Forestal, pesquer i medi rural
NewTechAqua Logo NewTechAqua Expandir i diversificar la producció a la UE de peixos, mol·luscs i microalgues 2020 2023
FITOGEL Avaluar els resultats de l'ús del gel de fitoplàncton en la producció de llavor i la fase de germinació 2019 2022
ALTERNFEED II Estudi de les característiques essencials de les dietes fabricades 2019 2020
H2020 SINCERE Logo SINCERE Metodologia i sistemes de pagament dels serveis ecosistèmics 2018 2022
LIFE Montserrat Logo Montserrat El desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió dels ecosistemes per incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant dels incendis i conservació de la biodiversitat 2014 2019
LIFE AgroForAdapt Logo AgroForAdapt Sistemes agroforestals per a l'adaptació al canvi climàtic d'espais agrícoles i forestals mediterranis 2021 2026
LIFE MIXforCHANGE Logo MIXforCHANGE Adaptació dels boscos submediterranis al canvi climàtic i foment de productes fusters d'alta qualitat 2016 2021
LIFE CLIMARK Logo CLIMARK Foment de la gestió forestal multifuncional a partir de la creació d'un mercat local de crèdits climàtics 2017 2022
LIFE BIOREFFORMED Logo BIOREFFORMED Valorització dels productes forestals en biorefineries locals 2020 2024
LIFE BIORGEST Logo BIORGEST Integració de la biodiversitat en la gestió forestal 2018 2023
POCTEFA iForwood Logo iForwood Augmentar la rentabilitat dels aprofitaments forestals i millorar la competitivitat i productivitat de les empreses fustaneres pirenaiques 2014 2020
POCTEFA AlberaPastur Logo AlberaPastur Valorització dels recursos bovins i silvopastorals 2018 2020
POCTEFA FORUO Logo FORUO Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural 2019 2022
POCTEFA PYREMPFOR Logo POCTEFA PYREMPFOR Promoció de l'ocupació forestal transfronterera 2016 2019
POCTEFA ACCLIMAFOR Logo POCTEFA acclimafor Gestió forestal per l'adaptació de les masses forestals del Pirineu 2019 2022
POCTEFA CONECTFOR Logo POCTEFA CONECTFOR Connectivitat dels boscos d'alt valor ecològic amb la millora de la biodiversitat 2019 2022
Gestió de l’empresa agrària i de la producció
PREMIERE
(Horizon Europe)
Logo Premiere Preparació de projectes multiactor de manera cocreativa 2023 2027
i2connect Logo i2connect Eines per als assessors per facilitar els processos d’innovació interactiva en els sectors agrari i forestal 2019 2024
Horizon 2020 Organic-PLUS Logo Horizon Organic-PLUS Minimitzar i eliminar gradualment l'ús d'inputs polèmics en l'agricultura ecològica 2018 2022
Erasmus+ ECO-MOTIVE Logo Erasmus+ ECO-MOTIVE Formació en producció agrària ecològica per a alumnes en risc d'exclusió social 2014 2017
Erasmus+ SESAME Logo Erasmus+ SESAME Formació i emprenedoria en agricultura urbana i peri-urbana 2019 2021
Erasmus+ Réseau des Développeurs Educatión Formation Logo Erasmus+ Réseau des Développeurs Educatión Formation Mobilitat de professors i personal administratiu de les escoles agràries per a l'intercanvi d'experiències amb França. Noves oportunitats per a la mobiliat d'alumnes en pràctiques 2017 Sense data
LIFE AgriClose Logo Agriclose Dejeccions ramaderes, Tractaments, Emissions 2018 2022
Horizon 2020 EFFECT Logo Horizon Fertilització, Anàlisis sòls, Ajuts agroambientals, Contractes 2019 2023
Horizon 2020 FERTIMANURE Logo FERTIMANURE Dejeccions ramaderes, Tractaments, Biofertilitzants, Aplicació agrícola, Qualitat del sòl 2020 2023
LIFE Futur Agrari Logo LIFE Futur Agrari Gestió a la granja, Aplicació de fertilitzants, Teledetecció, Cultius captadors 2013 2018
Bestmaps Logo Bestmap Modelització dels impactes de les polítiques en el sector agrícola 2019 2023