Cursos de formació contínua

Pràctiques a empreses

Els joves reben formació tecnològica d’una persona responsable en l’empresa col·laboradora, al mateix temps que practiquen els coneixements apresos. El/la tutor/a d’incorporació posa en contacte els joves i l’empresa i fa el seguiment de les pràctiques.

Ponències Jornades tècniques

Els joves que disposen d’una experiència laboral de 2 anys o més en el sector agrari, poden sol·licitar el reconeixement o la validació de les competències que posseeix en l’àrea de tecnologia agrària. Es tracta de demostrar de manera pràctica, a la seva explotació, que pot desenvolupar correctament les tasques bàsiques pròpies de l’activitat.

Mentoratge

Es tracta d’una formació basada en la col·laboració entre dones, la mentora, amb una àmplia trajectòria en el sector agrari o ramader, comparteix coneixements, habilitats, experiències i aprenentatges, i ofereix consell, informació i guia a la jove mentorada que està iniciant l’activitat professional.