Documentació tècnica

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2023

Agroturisme i desenvolupament rural
Ponències
La construcció de murs de pedra seca
- Sr. Marc Cortina


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
És possible l’ús de microorganismes per regular l’acidesa en l’elaboració dels vins?
- Sra. Anna Puig
Selecció i aplicació de soques de l’espècie Lachancea thermotolerans per modular l’acidesa i el pH
- Sra. Gemma Roca
Ús de Lachancea thermotolerans i el seu efecte en l’evolució de la fermentació malolàctica en vins negres
- Sra. M. Carme Masqué
Ponències
Ús de la fusta local per a la construcció industrialitzada
- Sra. Cristina Montserrat Rodríguez Sr. Sergi Sebastia Sr. Jordi Gené Sera


Boví de carn
Ponències
Principals novetats del RD 1053/2022, d’ordenació de les granges bovines. Interpretació de com cal aplicar-les a Catalunya
- Sra. Montse Álamos i Sr. Gumersindo Villa
Casos pràctics
- Sra. Montse Álamos i Sr. Gumersindo Villa


Boví de llet
Ponències
Principals novetats del RD 1053/2022, d’ordenació de les granges bovines. Interpretació de com cal aplicar-les a Catalunya
- Sra. Montse Álamos i Sr. Gumersindo Villa
Casos pràctics
- Sra. Montse Álamos i Sr. Gumersindo Villa


Forestal
Ponències
Ús de la fusta local per a la construcció industrialitzada
- Sra. Cristina Montserrat Rodríguez Sr. Sergi Sebastia Sr. Jordi Gené Sera
Ponències
Ecologia i cultiu de la tòfona bianchetto
- Sr. Marcos Morcillo Serra
Programa d’empelt de pi pinyoner
- Sr. Miquel Segarra Trepat