Fitxes tècniques

Fitxa nº 76: Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles

Fitxa nº 75: ELS TRIPS: Cultius on són plaga i control biològic per depredadors

Ficha nº73. Prevención de la caudofagia en granjas porcinas. CAST.

Fitxa nº 73: Prevenció de la caudofàgia en granges porcines

Estudi econòmic de l'oli de colza com a Biocarburant en explotacions agrícoles

Utilització de l'oli de colza com a Biocarburant en explotacions agrícoles

Aplicar les dejeccions ramaderes buscant la màxima rendibilitat i eficiència

La tòfona, un recurs econòmic en creixement