CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Edició 2024

Arròs
Ponències
Implementació del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC). Balanç dels ajuts directes en el sector de l’arròs
- Valentí Marco i Anabel Aguilar
El Quadern Integrat d’Explotació (QIE)
- Jordi Giné, Maite Manyosa, Jordi Ferré i Lluís Soria


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
Nova llei d’envasos RD 1616/2022 i l’ecodisseny com eina per la implementació
- Sofía Garín Martínez


Fruita seca
Ponències
Reg eficient en olivera
- Josep Rufat
Reg eficient en l’avellaner
- Jordi Sordé


Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies
Ponències
Implementació del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC). Balanç dels ajuts directes en el sector de l’arròs
- Valentí Marco i Anabel Aguilar
El Quadern Integrat d’Explotació (QIE)
- Jordi Giné, Maite Manyosa, Jordi Ferré i Lluís Soria


Indústries agroalimentàries
Ponències
Nova llei d’envasos RD 1616/2022 i l’ecodisseny com eina per la implementació
- Sofía Garín Martínez