CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2022

Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Ponències
Actualització del control de la varroosis i altres malalties
- Sr. Fernando Calatayud Tortosa


Apicultura
Ponències
Actualització del control de la varroosis i altres malalties
- Sr. Fernando Calatayud Tortosa


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
Sostenibilitat des del punt de vista de la comunicació
- Sr. Jordi Morató
Comunicar sobre alimentació i sostenibilitat
- Sra. Diletta Parente


Boví de carn
Ponències
Punts forts de la ramaderia extensiva de muntanya
- Sr. Daniel Villalba
Ponències
Característiques de les pastures de diferents zones de muntanya del Ripollès i possibles implicacions sobre el maneig ramader
- Sr. Marc Taüll
Sistemes per al manteniment d’espais oberts de pastura i gestió ramadera associada al Pirineu Occidental
- Sra. Rosa Maria Canals
Exemples de gestió per compatibilitzar aprofitaments ramaders i conservació al “Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”
- Sr. Frederic Fillat


Boví de llet
Ponències
Punts forts de la ramaderia extensiva de muntanya
- Sr. Daniel Villalba