FORMACIÓ EN OBERT

Els cursos en obert són gratuïts i accessibles per a tothom. Cal entrar a la intranet de RuralCat per accedir al Moodle, que és l’espai on hi ha els materials de formació per aquests cursos.

Com accedir al curs
en obert d’habilitació
de veterinaris?

Com accedir al curs en
obert per a operadors
professionals de
material vegetal?