Cursos en Obert

Píndola formativa 'Comunicació escrita'
(Curs 'Habilitats directives en la gestió de l’empresa‘)

Descripció del curs:

La comunicació escrita a l’empresa és fonamental per a la difusió d’informació de caire intern i extern. A més, el missatge correctament escrit influeix en el bon funcionament i en la imatge que volem donar. En aquest curs estudiarem els tipus de documents més emprats en l’entorn laboral; veurem com aquests documents es poden produir i reproduir, i aportarem pautes per millorar el nostre estil de redacció, a fi i efecte d’aconseguir donar una imatge de professionalitat.

Formació en línia disponible des de l'1 de juny fins al 31 de desembre de 2022.

Accés al curs

 

Píndola formativa "Planificació i organització del temps" (Curs ‘Habilitats directives en la gestió de l’empresa’)

Descripció del curs:

Per millorar en la gestió del temps, necessites aprendre a millorar en l’organització i planificació. A més a més, trobar el sistema adequat requereix fer algunes proves i també disciplina. En aquest curs t’ensenyarem a controlar el temps mitjançant diverses tècniques.

Formació en línia disponible des del 15 de gener al 31 de març de 2023.

Els cursos en obert són gratuïts i accessibles per a tothom. Cal entrar a la intranet de RuralCat per accedir al Moodle, que és l’espai on hi ha els materials de formació per aquests cursos.