Cercador de jornades del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2021

Agroturisme i desenvolupament rural
El cultiu de l'olivera al Montsià: oportunitats de producció d'oli amb valor afegit
En línia   13/05/2021
Impacte del Decret llei 16/2019: la implantació d'energies renovables al medi rural
En línia   13/05/2021
El relat dels establiments i productors rurals. Com el construïm i com el difonem?
En línia   29/04/2021
Ponències
“Storytelling” per atreure més clients al teu establiment turístic o botiga rural
- Sr. Francesc Ponsa
“Copywriting rural”: Aprèn a escriure textos amb ganxo per a la web i per a xarxes socials d'àmbit rural
- Sra. Montse Díaz
Avantatges de la cooperació en la venda de proximitat
En línia   26/04/2021
Ponències
Projecte de restauració col.lectiva Associació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Lleida
- Sr. Llorens Llop i Sra. Pepa Aymamí
Projecte Xarxa d’Agrobotigues Cooperatives de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
- Sr. Domènec Vila
Projecte Territori de Masies, SCCL
- Sr. Arnau Vilaseca
Projecte Benvingut a Pagès, PRODECA
- Sra. Montserrat Costafreda
Projecte Gastroteca, PRODECA
- Sra. Laura Martí
Projecte Mercat Arrels
- Sra. Myriam Soteras
Impuls de les iniciatives de connexió entre la producció local i els consumidors/es, mitjançant plataformes digitals i logístiques (PEAC)
- Sra. Laia Camps
Bones pràctiques per al repoblament. Habitatge
En línia   21/04/2021
El sector rural: oportunitats en context de la Covid-19
En línia   15/04/2021
Ponències
Les lliçons per l’endemà del Covid-19
- Sr. Francesc Reguant


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
El com i el perquè del procés de producció de carn madurada
En línia   21/06/2021
Sistemes innovadors en paridores de porcí
En línia   19/05/2021
Introducció al RD 1086/2020. Normes d’higiene per als petits establiments que elaborem productes d’origen animal
En línia   12/05/2021
Benestar animal: esquema de certificació en benestar animal WelfairTM en escorxadors de vaquí
En línia   28/04/2021
Ponències
Certificació en Benestar Animal Welfair en escorxador de vaquí
- Quim Pallsera


Arròs
Resultats d'una silvicultura adaptativa amb criteris naturalístics i d'arbre individual al mediterrani sub-humit
En línia   21/05/2021
Benestar animal: esquema de certificació en benestar animal WelfairTM en escorxadors de porcí
En línia   19/05/2021


Avicultura
Una alternativa a l’avicultura convencional: la producció de capons
En línia   27/04/2021
Ventilació eficaç en naus avícoles
En línia   15/04/2021
Ponències
La importància de la ventilació en el benestar animal i la bioseguretat en granges avícoles. Requisits i implicacions
- Rosada Gili
Ventilació en naus avícoles. De la teoria a la pràctica
- José Manuel Mercadal


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic
Conèixer i afavorir els ocells dels parcs, jardins i horts periurbans
En línia   20/05/2021
La Restauració Hidrològica Forestal, és història o futur?
En línia   07/05/2021
Ponències
La Restauració Hidrològica Forestal, és història o futur?
- Sr. Jesús Fernández Rodríguez
Restauració hidrològica-forestal mitjançant hidrotècnies a la comarca del Ripollès. Un riu d’història
- Sr. Joaquim Garcia Codina
Aplicació de la bioenginyeria en obres d'hidrologia forestal
- Sra. Montserrat Solanelles Ubach
Aplicació pràctica de la bioenginyeria en finques privades
- Sr. Andreu González Moreno
In memoriam José Luis Molina Vicente
- Sr. Hèctor Pipió Gelabert
Adaptació de les pràctiques agrícoles periurbanes al canvi climàtic: resultats del projecte Tornasòl
En línia   05/05/2021
Ponències
Efectes de l’aplicació de composts de diverses relacions C/N en la producció hortícola i en la millora de l’activitat microbiana del sòl
- Sr. Joan Romanyà
Ús de compost i segrest de carboni: estimacions a partir de les mesures en les parcel·les del projecte i extrapolació a nivell de finca
- Sr. Joan Romanyà
Com fer compost ric en carboni
- Sr. Jordi Puig
Canvi climàtic i agricultura: com adaptar-se als canvis del futur que ja és aquí
En línia   04/05/2021