Cercador de jornades del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2022

Agroturisme i desenvolupament rural


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Bellcaire d'Empordà   01/12/2022
COMPLETA ONLINE    COMPLETA PRESENCIAL    Programa
Barcelona   25/10/2022
COMPLETA ONLINE    COMPLETA PRESENCIAL    Programa
En línia   18/10/2022
COMPLETA ONLINE    COMPLETA PRESENCIAL    Programa
Perelló   02/10/2022
Perelló   01/10/2022
Ponències
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Maria Devant
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal (II)
- Sr. David Torrallardona
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal (III)
- Sr. Joan Serra
EURECAT. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Nàdia Ortega
UdL. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Imma Argemí i Sr. Daniel Villalba
SNiBA. UAB. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sr. David Solà
URV. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Carme Güell
Tendències sobre matèries primeres en alimentació animal
- Sra. Anna Pallí
Normativa sobre matèries primeres en alimentació animal
- Sra. Belén Folgueras


Apicultura


Avicultura
Ponències
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Maria Devant
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal (II)
- Sr. David Torrallardona
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal (III)
- Sr. Joan Serra
EURECAT. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Nàdia Ortega
UdL. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Imma Argemí i Sr. Daniel Villalba
SNiBA. UAB. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sr. David Solà
URV. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Carme Güell
Tendències sobre matèries primeres en alimentació animal
- Sra. Anna Pallí
Normativa sobre matèries primeres en alimentació animal
- Sra. Belén Folgueras


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
En línia   18/10/2022
COMPLETA ONLINE    COMPLETA PRESENCIAL    Programa
Ponències
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Maria Devant
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal (II)
- Sr. David Torrallardona
IRTA. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal (III)
- Sr. Joan Serra
EURECAT. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Nàdia Ortega
UdL. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Imma Argemí i Sr. Daniel Villalba
SNiBA. UAB. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sr. David Solà
URV. Actuacions de recerca i innovació en alimentació animal
- Sra. Carme Güell
Tendències sobre matèries primeres en alimentació animal
- Sra. Anna Pallí
Normativa sobre matèries primeres en alimentació animal
- Sra. Belén Folgueras
Vilafranca del Penedès   15/09/2022