Cercador de jornades del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2023

Agroturisme i desenvolupament rural
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per al disseny i implantació de plans de prevenció, de sistemes de quantificació i d’activitats de formació
- Sra. Alba Graells Sr. Carlos Guirado
Presentació dels ajuts per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
- Sra. Maria Josep de Ribot
En línia   17/01/2023
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya
- Sra. Neus Ferrete
Presentació dels ajuts per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
- Sra. Maria Josep de Ribot
En línia   17/01/2023
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya
- Sra. Teresa Colell
Presentació dels ajuts per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
- Sra. Maria Josep de Ribot
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per a la implementació de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene (GPCH) del Departament de Salut i Guia d’implantació del sistema d’autocontrol de qualitat del DACC
- Sra. Cristina Massot
Presentació dels ajuts per al foment del relleu generacional en negocis d’artesania alimentària
- Sra. Teresa Colell
Presentació dels ajuts per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
- Sra. Maria Josep de Ribot
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català
- Sra. Teresa Colell


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   26/01/2023


Apicultura
Vallfogona de Balaguer   16/02/2023


Arròs


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Molins de Rei   31/01/2023
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per al disseny i implantació de plans de prevenció, de sistemes de quantificació i d’activitats de formació
- Sra. Alba Graells Sr. Carlos Guirado
Presentació dels ajuts per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
- Sra. Maria Josep de Ribot
Gavà   17/01/2023
En línia   17/01/2023
Ponències
Presentació dels ajuts
- Sr. Joan Gòdia
Marc general de les línies d’ajut
- Sra. Cristina Padulles
Presentació dels ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya
- Sra. Neus Ferrete
Presentació dels ajuts per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
- Sra. Maria Josep de Ribot