Nous materials formatius en l’àmbit de la indústria alimentària

Aquests materials estan dissenyats en format d’itinerari formatiu, per tal de donar resposta a les necessitats formatives transversals en l’àmbit de la indústria alimentària.

Curs nous materials formatius en l’àmbit de la indústria alimentària

Accés al curs

  Presentació del cursEls materials formatius estan estructurats en 6 blocs:

Bloc 1 - Temes Previs
1.1. Gestiona els tràmits i autoritzacions del teu establiment alimentari
1.2. Requisits generals de les instal·lacions i equipaments  
1.3. Bones pràctiques d'higiene i manipulació d'aliments
 

Bloc 2 - Autocontrol
2.1. Estructura el sistema d’autocontrol del teu establiment alimentari
 

Bloc 3 - Plans de prerequisits
3.1. Elabora el Pla de control de l'aigua del teu establiment alimentari
3.2. Elabora el Pla de neteja i desinfecció del teu establiment alimentari
3.3. Elabora el Pla de control de plagues del teu establiment alimentari
3.4. Elabora el Pla de control de proveïdors del teu establiment alimentari
3.5. Elabora el Pla de traçabilitat del teu establiment alimentari
3.6. Elabora el Pla de manteniment i calibratge del teu establiment alimentari
3.7. Elabora el Pla de control de temperatures del teu establiment alimentari
3.8. Elabora el Pla de control d'al·lèrgens del teu establiment alimentari
3.9. Elabora el Pla de control de subproductes i residus del teu establiment alimentari
3.10. Elabora el Pla de formació i capacitació del teu establiment alimentari

 

Bloc 4 - Etiquetatge, envasament i conservació dels aliments
4.1. Elabora el sistema d'etiquetatge del teu establiment alimentari     
4.2 Envasa amb seguretat els teus aliments     
4.3 Transforma i conserva amb seguretat els teus productes

 

Bloc 5 - Qualitat Agroalimentària dels productes agroalimentaris      
5.1. Què és i per què cal un sistema d'autocontrol de la qualitat      
5.2. Controla la qualitat de proveïdors i subministraments     
5.3. Controla la qualitat del procés productiu        
5.4. Controla la qualitat del producte acabat