Informació sobre cursos vinculats a la formació agrària en general 

Propers cursos

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Instal·lacions agrícoles

TÀRREGA / EA TÀRREGA
08/03/2021 - 22/03/2021

Pastures i pasturatges

BELLESTAR / EA PIRINEU (BELLESTAR)
08/03/2021 - 30/05/2021

Certificació de llavors. Anàlisis de laboratori sota supervisió oficial

TÀRREGA / EA TÀRREGA
08/03/2021 - 29/04/2021

Certificació de llavors. Anàlisis de laboratori sota supervisió oficial

TÀRREGA / EA TÀRREGA
08/03/2021 - 29/04/2021

Instal·lacions agrícoles

TÀRREGA / EA TÀRREGA
08/03/2021 - 22/03/2021

GTR boví. Canvi de la gestió ramadera en Boví (del SIR ramader al GTR)

BERGA / EA SOLSONÈS (OLIUS)
09/03/2021 - 16/03/2021