Teixit empresarial

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge representativa d'una nova idea en martxa.
AT11 Nous models de negoci

Principals actuacions:

  • Fomentar les inversions per la creació de noves empreses i nous models de negoci basats en la bioeconomia circular.
  • Facilitar l’establiment de noves empreses mitjançant la reconversió d’estructures industrials i polígons en desús.

Estat de l’acció transformadora:

40%

Gener 2023 / Desembre 2024

Pressupost: 200000