Coneixement com a motor

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge de dos científics
AT5 Recerca i innovació

Principals actuacions:

  • Desenvolupar una plataforma digital de recerca i innovació en bioeconomia per tal de capitalitzar el coneixement i fer-ne difusió.
  • Alinear la recerca, innovació i desenvolupament en relació als reptes identificats.
  • Desenvolupar una xarxa de living labs que permeti connectar el coneixement al voltant de la bioeconomia circular a Catalunya.

Estat de l’acció transformadora:

80%

Juliol 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 20M