Preguntes freqüents

 
El portal RuralCat és un projecte consolidat i de futur, concebut com una web de continguts i serveis, que apropa les noves tecnologies al sector professional agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya i facilita l’accés d’aquest col·lectiu a la informació, la formació, la innovació, la transferència de coneixement i els serveis tecnològics del seu interès.
És un portal web, nascut l’any 2002, que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement: DACC, centres de recerca, universitats, organitzacions sectorials, empreses i professionals, i els projecta als sectors productius mitjançant Internet i les xarxes socials.
Podeu trobar a RuralCat informació agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural en general, d’actualitat, novetats, formació, transferència i serveis i eines tecnològiques de suport per a la presa de decisions.
RuralCat té dos nivells d'informació i serveis. El primer és de lliure accés a tots els visitants i inclou informació sectorial i també serveis i documentació útils per als professionals de l'agricultura, la ramaderia i tot el món vinculat a l'agroalimentació, i dels sectors forestal i pesquer de Catalunya. Al segon nivell o Intranet, cal ser usuari per accedir-hi mitjançant una clau i una contrasenya. En aquest àmbit, les informacions i els serveis tenen un caire més personalitzat, especialment vinculat als sectors de producció.
No, no és imprescindible tenir una dependència directa del sector primari per tenir una vinculació a RuralCat. L'espectre dels usuaris potencials és molt més gran: tot el món educatiu, el sector dels serveis i totes les persones, empreses o institucions vinculades o amb interès en el sector agroalimentari, ramader, forestal, pesquer i del món rural.
Cal emplenar el formulari que es troba a “Accedeix” a la pàgina inicial o directament en aquest enllaç:
Login
No, RuralCat és un servei lliure i gratuït, creat a iniciativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, destinat als professionals dels sector agroalimentari, forestal, pesquer i del món rural i a les persones vinculades o amb interès en aquests sectors.
Si, per descomptat. Una característica diferencial de RuralCat respecte d'altres productes similars és que incentiva la participació dels seus usuaris. A la Intranet hi ha fòrums on es contrastaran les opinions dels que hi vulguin participar i on se suggeriran temes d'interès per als usuaris. D'aquesta col·laboració, es farà també material informatiu que permet donar vivesa a la comunitat.
Independent d’aquests mecanismes, RuralCat disposa d'una bústia on podeu fer arribar preguntes, suggeriments o idees. Trobareu el formulari a “Contacta'ns”.
Contacta'ns
Sí, el projecte RuralCat és viu i, per tant, canvia amb el temps. A més, va creixent segons les necessitats i demandes dels usuaris. El web és totalment dinàmic, ja que s’adapta per poder donar més i millors serveis als professionals del sector.