Millora de varietats tradicionals de tomàquet (II)

Selecció de varietats tradicionals i millorades de bleda, espinac i escarola per al cultiu ecològic de primavera

Capacitat fertilitzant i supressivitat natural dels composts de fems, restes agrícoles i residus urbans a Fusarium oxysporum

Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics

Millora de varietats tradicionals de tomàquet

Selecció de varietats tradicionals i millorades d’enciam per produccions ecològiques en cicle d’estiu

Selecció de varietats tradicionals i comercial d'enciam d'hivern per a produccions ecològiques