Projectes col·laboratius cofinançats per programes europeus

Projectes en els quals hi participa alguna unitat, escola agrària, empresa pública i/o centre de recerca vinculada amb el Departament

Projecte Data inici Data fi
Nom Logo i URL Descripció
Ramaderia
POCTEFA PYRPASTUM Logo Promoció de l'ocupació agrícola i l'aprofitament de l'espai pastoral transfronterer. 2018 2020
POCTEFA INNOTUB Logo Control i vigilància de la tuberculosi en el bestiar i en la fauna silvestre de la regió transpirinenca 2019 2022
Indústries transformadores i alimentació
POCTEFA Tr3s local Logo Suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals 2018 2021
POCTEFA Transgrowth Logo Suport a produccions agroalimentàries de qualitat 2019 2022
Qualify INTERREG EUROPE Logo Foment, qualitat, autenticitat productes 2019 2023
Regió Europea de la Gastronomia Logo   2016 2016
ENPI CBC Med - CoMeDPro Logo Desenvolupament sector oleícola i vitivinícola 2014 2016
Horizon 2020 OLEUM Logo Autenticitat dels olis d'oliva 2016 2020
POCTEFA INNOLACT Logo Millora de la competitivitat del sector làctic tradicional transfronterer. 2016 2019
Energia, reg i medi ambient
Erasmus+ On the trail of a sustainable community in food production Logo Formació i emprenedoria en la producció d'aliments mediambientalment sostenible. 2018 2021
POCTEFA CLIM’AGIL Logo Adaptar la ramaderia al canvi climàtic 2020 2022
POCTEFA Cooperem Logo Desenvolupar una política conjunta de col·laboració en matèria de prevenció i gestió dels risc d'incendis transfronterera 2018 2022
INTERREG EUROPE - Bio4eco Logo Desenvolupament de polítiques en matèria de bioenergia 2016 2020
Forestal, pesquer i medi rural
H2020 SINCERE Logo Metodologia i sistemes de pagament dels serveis ecosistèmics 2018 2022
LIFE Montserrat Logo El desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió dels ecosistemes per incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant dels incendis i conservació de la biodiversitat 2014 2019
LIFE AgroForAdapt Logo Sistemes agroforestals per a l'adaptació al canvi climàtic d'espais agrícoles i forestals mediterranis 2021 2026
LIFE MIXforCHANGE Logo Adaptació dels boscos submediterranis al canvi climàtic i foment de productes fusters d'alta qualitat 2016 2021
LIFE CLIMARK Logo Foment de la gestió forestal multifuncional a partir de la creació d'un mercat local de crèdits climàtics 2017 2022
LIFE BIOREFFORMED Logo Valorització dels productes forestals en biorefineries locals 2020 2024
LIFE BIORGEST Logo Integració de la biodiversitat en la gestió forestal 2018 2023
POCTEFA iForwood Logo Augmentar la rentabilitat dels aprofitaments forestals i millorar la competitivitat i productivitat de les empreses fustaneres pirenaiques 2014 2020
POCTEFA AlberaPastur Logo Valorització dels recursos bovins i silvopastorals 2018 2020
POCTEFA FORUO Logo Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural. 2019 2022
POCTEFA PYREMPFOR Logo Promoció de l'ocupació forestal transfronterera. 2016 2019
POCTEFA ACCLIMAFOR Logo Gestió forestal per l'adaptació de les masses forestals del Pirineu 2019 2022
POCTEFA CONECTFOR Logo Connectivitat dels boscos d'alt valor ecològic amb la millora de la biodiversitat 2019 2022
Gestió de l’empresa agrària i de la producció
i2connect Logo Eines per als assessors per facilitar els processos d’innovació interactiva en els sectors agrari i forestal 2019 2024
Horizon 2020 Organic-PLUS Logo Minimitzar i eliminar gradualment l'ús d'inputs polèmics en l'agricultura ecològica. Projecte H2020. 2018 2022
Erasmus+ ECO-MOTIVE Logo Formació en producció agrària ecològica per a alumnes en risc d'exclusió social a Hongria i Romania. 2014 2017
Erasmus+ SESAME Logo Formació i emprenedoria en agricultura urbana i peri-urbana. 2019 2021
Erasmus+ Réseau des Développeurs Educatión Formation Logo Mobilitat de professors i personal administratiu de les escoles agràries per a l'intercanvi d'experiències amb França. Noves oportunitats per a la mobiliat d'alumnes en pràctiques. 2017 Sense data
LIFE AgriClose Logo Dejeccions ramaderes, Tractaments, Emissions 2018 2022
Horizon 2020 EFFECT Logo Fertilització, Anàlisis sòls, Ajuts agroambientals, Contractes 2019 2023
Horizon 2020 FERTIMANURE Logo Dejeccions ramaderes, Tractaments, Biofertilitzants, Aplicació agrícola, Qualitat del sòl 2020 2023
LIFE Futur Agrari Logo Gestió a la granja, Aplicació de fertilitzants, Teledetecció, Cultius captadors 2013 2018
Bestmaps Logo Modelització dels impactes de les polítiques en el sector agrícola 2019 2023