Aprofitament de la biomassa

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Camió recollint troncs
AT10 Facilitar l'accés i la gestió de la biomassa

Principals actuacions:

  • Invertir en la millora d’infraestructures de prevenció d’incendis i de gestió forestal, amb l’objectiu d’incrementar-ne la capacitat de mobilització.
  • Millorar les xarxes viàries a les zones rurals per tal de reduir el cost d’extracció i transport de biomassa.
  • Identificar, donar a conèixer i optimitzar les xarxes de distribució i logística de la biomassa.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 45M