Coneixement com a motor

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge d'una veterinària donant llet a un cabrit
AT6 Nous perfils professionals

Principals actuacions:

  • Elaborar un estudi per caracteritzar i identificar els perfils professionals necessaris per al desplegament de la bioeconomia.
  • Assegurar la formació en bioeconomia circular dels sectors relacionats i dels nous professionals.

Estat de l’acció transformadora:

10%

Juliol 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 150000