Guia i calculadora d’autoavaluació per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a les empreses agroalimentàries de Catalunya.


Són dues eines creades perquè les empreses es puguin autoavaluar envers el seu grau d'assoliment dels ODS:

- La Calculadora permet fer una autoavaluació digital mitjançant una proposta d'indicadors i d'actuacions concretes per integrar efectivament la sostenibilitat en les estratègies i pràctiques empresarials. Funciona de manera molt senzilla i intuïtiva. Un cop emplenada, us podreu descarregar un informe final amb el nivell d'assoliment, el resultat d'un indicador sintètic dels 17 objectius, i recomanacions per obtenir-ne l'assoliment.

- La Guia permet una autoavaluació no digital, alhora que ofereix casos pràctics i models d'èxit a seguir.

Guia calculadora

Consideracions importants per al funcionament de la Calculadora:

- Si un ODS no interpel·la directament la vostra activitat empresarial, no el respongueu (marqueu opció “no aplica”).

- Si un ODS sí que interpel·la la vostra activitat empresarial, però no ho fa algun dels seus indicadors, tampoc no el respongueu (marqueu la opció “no aplica”).