Apps

Nom Descripció URL
HORTALAB Hortalab és una eina que permet diagnosticar les plagues més comunes a l’horta a Catalunya Clica aquí
Canopeo Aquesta eina permet calcular el percentatge de cobertura vegetal a partir de fotografies o videos Clica aquí
DoctorX Nabat Permet identificar amb una fotografia l’aparició prematura de malalties i plagues en plantes i reduir el malbaratament de les collites Clica aquí
HortaGest Gestió hortícola Clica aquí
PlantNet Identificació de plantes Clica aquí
Picture Insect Identificador d'insectes Clica aquí
FotoDUM Una app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a les declaracions mitjançant la DUN. Clica aquí
GPS Fields Area Measur‪e Eina per a mesurar areas i distancies Clica aquí
Plantix Diagnòstic de cultius infectats i solucions de tractament per a plagues malalties o deficiència de nutrients Clica aquí
Rain Alarm App que avisa si hi ha precipitació a prop amb el radar Clica aquí