FT nº38: Selecció de varietats tradicionals i millorades de bleda, espinac i escarola per al cultiu ecològic d’estiu

FT nº37: Comparació d’estratègies de gestió de diferents cultius amb serveis agroecològics en sistemes hortícoles ecològics

FT nº31: Millora de varietats tradicionals de tomàquet (II)

FT nº27: Selecció de varietats tradicionals i millorades de bleda, espinac i escarola per al cultiu ecològic de primavera

FT nº25: Millora de varietats tradicionals de tomàquet

FT nº17: Selecció de varietats tradicionals i millorades d’enciam per produccions ecològiques en cicle d’estiu

FT nº15: Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics

FT nº06: Capacitat fertilitzant i supressivitat natural dels composts de fems, restes agrícoles i residus urbans a Fusarium oxysporum

FT nº05: Selecció de varietats tradicionals i comercial d'enciam d'hivern per a produccions ecològiques

Fitxes Horta.Net

FT nº05: Control de pugons mitjançant l’estratègia de plantes banc (banker plants) en cogombre i mongeta

FT nº04: Control de la jonça ( Cyperus sp.) en cultius horticoles

FT nº03: Els Lygus plaga en albergínia

FT nº02: Bones pràctiques d’ús de la resistència vegetal per optimitzar el control de meloidogyne en cultius hortícoles i evitar la selecció de virulència

FT nº01: Marges de Lobularia maritima per millorar el control sobre Tuta absoluta en tomàquet

Altres fitxes tècniques