Altres projectes

Projecte Data inici Data fi
Nom Logo i URL Descripció
HARNESSTOM - Harnessing the value of tomato genetic resources Logo HARNESSTOM Desenvolupament d'eines per transferir els recursos fitogenètics del tomàquet al sector productiu 2021 2025
TRADITOM - Traditional tomato varieties Logo TRADITOM Estudi massiu de les varietats tradicionals europees de tomàquet 2016 2020
BRESOV - Shaping the future of organic breeding and farming Logo BRESOV Disseny d'estratègies per millorar l'adaptació de les varietats cultivades a les condicions de la producció ecològica    
Preconització varietal en cultius de fulla i cultiu ecològic Logo Fundació Miquel Agustí Estudi del comportament agronòmic de varietats tradicionals i millorades d'enciam, espinac, bleda i escarola i la seva adaptació a les condicions de la producció ecològica a Catalunyna. 2017 2021
OPTIMA: Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables Logo OPTIMA Optimització dels sistemes mecanitzats de tractaments fitosanitaris en horticultura 2018 2021
Polyfarming Logo Polyfarming Projecte de demostració d’un sistema de gestió agrosilvo-pastoral integrat per a millorar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en zones de muntanya mediterrània - -
Virtigation Logo Virtigation Desenvolupament de solucions ràpides i duradores per malalties víriques emergents causades per begomovirus (transmesos per mosca blanca) i tobamovirus (transmesos mecànicament) en cucurbitàcies i tomàquets del nord d’Europa i la conca mediterranea. 2021 2025