Adobs minerals

 

Un producte fertilitzant és aquell que, pel seu contingut, proporciona els nutrients necessaris pel creixement de les plantes. Els fertilitzants minerals són aquells que s’obtenen per extracció o mitjançant procediments industrials de caràcter físic o químic. Es caracteritzen per tenir una composició regular i garantida, fet que millora l’eficiència d’ús i d’aplicació.

Actualment hi ha una gran oferta d’adobs minerals dins del mercat dels fertilitzants: simples, de mescla, complexos... Tots ells es caracteritzen per contenir els nutrients en formes directament o ràpidament assimilables pel cultiu. Tot i així, és important tenir en compte la forma en què s’aplica el nitrogen, els adobs amb el nitrogen en forma nítrica (nitrats) són els que tindran el nitrogen més ràpidament disponible per al cultiu. En canvi, els adobs amb formes ureiques hauran de mineralitzar-se per tal de ser assimilats.

Documentació d'interès