Premi al/la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària. Per aquest motiu ja fa anys que la Generalitat de Catalunya va

reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.
 
Però, l'artesà/ana ha d'evolucionar al mateix ritme que la societat. L'ofici s'ha de mantenir tradicional i a la vegada modernitzat, per adaptar-se al que demana el consumidor actual. Una eina molt important i significativa dintre d'aquest camp es l'aportació que fan els joves artesans alimentaris.
 
En aquest sentit, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va crear i convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a l'any 2003, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l'esforç dels/de les joves artesans/anes alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes.
 
Aquest premi, ja consolidat i molt valorat pel sector artesà,  es concedeix anualment.


A qui va dirigit?
Aquest premi va dirigit als joves artesans/es alimentaris/àries amb menys de 40 anys que:
 
Disposin del carnet d'artesà/ana alimentari/ària,
Desenvolupin l'activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l'Administració
Hagin treballat de manera destacada  en qualsevol de les actuacions descrites en el punt d’actuacions subvencionables i que hagin obtingut, com a conseqüència d’aquestes actuacions  resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les seves produccions artesanes alimentàries.

Actuacions subvencionables / Reconeixement 
 Les actuacions subvencionables són les següents:
Actuacions de Recerca i desenvolupament,
Incorporació de noves tècniques en l'elaboració,
Millora de la imatge,
Implantació de noves vies de comercialització
Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.
 
Premi.
 Aquest premi consisteix en un Premi de 3.000 euros pel guanyador i un Accèssit de 1.000 euros per la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

Notícies relacionades

L’aplicació de purins i altres dejeccions ramaderes líquides ja no es pot fer amb vano o ventall

La FAO declara el 2021 l’Any Internacional de les Fruites i les Verdures

Publicada la fitxa estadística del sector de l’horta a Catalunya