Logo Oficina Virtual Fruit.Net
Logo FRUIT.NET poma

Informació tècnica

Nom Enllaç Plaga o malaltia
Fitxes Tècniques
L’aclarida mecànica de la pomera, una alternativa als aclaridors químics Enllaç al document Transversal
Seguiment de la biologia de Pseudococcus viburni Enllaç al document Pseudococcus viburni
Efecte de diferents insecticides per al control de Pseudococcus viburni Enllaç al document Pseudococcus viburni
Efectivitat del control biològic per al pugó gris de la pomera Enllaç al document Pugó gris (Dysaphis plantaginea Passerini)
Grafolita en pomeres: biologia i control Enllaç al document Cydia molesta
Validació del model predictiu RIMpro per al control del motejat en pomera Enllaç al document Venturia inequalis
Ús sotenible dels fitosanitaris en fructicultura intensiva Enllaç al document Transversal
Dossiers Tècnics
Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de poma Enllaç al document  
Articles
Fruit.Net: El Programa de sanidad vegetal en Cataluña Enllaç al document  
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties en préssec i poma Enllaç al document  
The Fruit.Net project (pome and stone fruit) in Catalonia (NE Spain) Enllaç al document  
Avances del programa de sanidad vegetal de Cataluña Fruit.Net, en manzana y pera    
Fruit.Net: resultats destacats del 2013 en préssec, poma i pera    
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties. Enllaç al document  
Pòsters
Fruit.Net: optimizing the use of pesticides and residues minimization along the fruit production Enllaç al document  
Fruit.Net: optimizing the use of pesticides and residues minimization along the fruit production Enllaç al document  
The Fruit.Net project (pome and stone fruit) in Catalonia (NE Spain) Enllaç al document  
Fruit.Net: the Catalan program to optimize the use of pesticides and residues minimization along the fruit chain Enllaç al document  
Programa Fruit.Net en Cataluña: optimización de tratamientos fitosanitarios y minimización de residus en la fruta Enllaç al document  
Fruit.Net: el programa català per a l'optimització de l'ús dels pesticides i la minimització de residus en la producció de fruita Enllaç al document  
Fruit.Net: el programa català per a l'optimització de l'ús dels pesticides i la minimització de residus en la producció de fruita Enllaç al document  
Fruit.Net programme (apple) in Catalonia (Spain): Advised delay period of chemical treatments to avoid residues at harvest Enllaç al document