Logo Oficina Virtual Fruit.Net

Qui som?

Títol del programa

Optimització de l’ús de fitosanitaris i minimització de residus en la producció de fruita

Un programa amb 10 anys d’història

El programa Fruit.Net neix com a conseqüència de la conscienciació social i de la legislació cada cop més exigent en relació a l’ús dels productes fitosanitaris i la presència de residus a la fruita. Durant aquests 10 anys s’han fet avenços importants en relació a la protecció vegetal sostenible de fruita. Tanmateix, fets tan evidents com el canvi climàtic i les plagues/malalties emergents fan que els reptes siguin, actualment, encara més exigents.

Què fem?

Filosofia de treball conjunt per millorar el control de les plagues i malalties al llarg de la cadena de producció de poma, pera, préssec i cítrics, utilitzant totes les eines disponibles per fer la nostra agricultura el màxim sostenible possible.

Gràfic on es mostren totes les oficines que componen FRUIT.NET

Organització

El Programa inclou els cultius de la poma, pera, préssec i cítrics, i s’organitza mitjançant un Comitè Directiu i un Comitè Tècnic per a cada cultiu.

Organigrama

Execució

El Fruit.Net treballa en base a tres pilars bàsics:

Pla de recerca aplicada per estudiar el control de plagues i malalties prioritàries.
Validació de les estratègies Fruit.Net en finques comercials.
Pla de Transferència al sector.

3 pilars bàsics de FRUIT.NET

Fortaleses

Fortaleses de FRUIT.NET