Recursos

L’Oficina del Regant disposa de diversos recursos per a transferir i difondre el coneixement en el mon del reg. Per aquest motiu disposa de fitxes tècniques de diversos aspectes d’instal•lacions de reg, energia i cultius. També es disposa de altres formats com dossier tècnics.

A l’EA de Tàrrega també es disposa de:
  • Aula tècnica de reg.
  • Equips d’avaluació del coeficient d’uniformitat. Aspersió i localitzat.
  • Parcel·la demostrativa en equips de reg.
  • Capçal pedagògic de reg.
  • Eines tecnològiques.
  • Vídeo material de reg