Qui som?

 

Què és l’Agricultura de Precisió?

L’Agricultura de Precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per donar suport a les decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada, i així millorar l’eficiència en l’ús de recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola.*

*Segons la International Society of Precision Agriculture - ISPA

El cicle de l'Agricultura de Precisió es podria resumir en les 4 etapes:

Esquema del cicle de l'Agricultura de Precisió

 L’Agricultura de Precisió consisteix a realitzar l’operació adequada en el lloc, en el moment i de la manera i quantitat adequades. I, per fer això, calen els elements següents:

• observacions visuals o mitjançant sensors que permetin la presa de dades georeferenciades (amb coordenades que permetin la localització a la parcel·la)

• sistemes informatitzats per visualitzar i processar les dades (SIG o sistemes d’informació geogràfica)

• sistemes de suport a la presa de decisions

• metodologies o maquinària agrícola capaç de dur a terme les operacions agrícoles de manera específica en cada punt de la parcel·la, cosa que s’anomena tecnologies d’actuació variable o VRT (de l’anglès Variable Rate Technology).

Actualment, els reptes de l’Agricultura de Precisió són facilitar la presa de decisions per a tot tipus de cultius i aconseguir-ne la implantació comercial massiva. Per això, els investigadors, els tècnics assessors i els fabricants d’equips han d’unir esforços per mostrar als agricultors i a la societat els avantatges d’aquesta agricultura, que ha de ser, sens dubte, l’agricultura d’aquest segle XXI.

Col·laboradors

Enginyers agrònoms. El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms té la Comissió de treball Agricultura 4.0, que és un espai de discussió i anàlisi de l’actualitat i el futur de l’agricultura a fi de formar part activa en la digitalització del sector agroalimentari català. Es presenta també com una font de coneixement i solucions per ajudar que les PIME adoptin l’agricultura digital.

 

GRAP. El Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió, GRAP, de la Universitat de Lleida- Agrotecnio center, fa recerca aplicada per analitzar a quines aplicacions poden ser les més interessants en el nostre entorn socioeconòmic. Les línies d’actuació són:

Eurecat. Especialitzat en la recerca aplicada, integra capacitats industrials, digitals, biotecnològiques i de sostenibilitat. Té una oferta tecnològica integrada per a la millora de l’agilitat, eficiència i competitivitat dels processos productius de les empreses del sector agroalimentari.

El portafolis de tecnologies abasta solucions d’espais de dades, interoperabilitat, 4.0, Internet de les Coses, Intel·ligència Artificial, robòtica, Edge Computing, prova i experimentació de maquinària agrícola, nutrició de precisió, totes aplicades a les necessitats de cada empresa i cadena de valor (Farm 2 Fork).

Aquesta convergència tecnològica es complementa amb l’ecologia industrial i l’impacte ambiental per a la minimització de residus, la gestió dels residus complexos o la reutilització i optimització del consum de matèries primeres (aigua, energia i recursos).

Juntament amb la UdL, ha impulsat una Plataforma mixta en Ciència i Tecnologia dels Aliments per facilitar el desenvolupament de projectes conjunts de recerca i de transferència tecnològica al sector productiu agroalimentari i la unificació de l’oferta en aquest camp.

Projectes

IRTA. El Programa d’ús eficient de l’aigua en agricultura té l’objectiu de generar coneixement i tecnologia per millorar l’eficiència i la productivitat en l’ús del reg en condicions de manca d’aigua.

Com a base científica per a un reg de precisió, s’ha posat un èmfasi especial en l’anàlisi de la variabilitat espacial i temporal en les necessitats de reg i en la sensibilitat de la collita a l’estrès hídric. S’ha millorat l’aplicació pràctica d’aquest coneixement al camp i a escala regional amb el desenvolupament d’eines intel·ligents basades en sinergies entre plantes i sensors en cultius, modelització de cultius i teledetecció