Logo Oficina Virtual Fruit.NetFT nº19: Ús sotenible de fitosanitaris en fructicultura intensi

FT nº17: Identificació dels símptomes causats pel cotonet de sudàfrica (Delottococcus aberiae)

FT nº 16: Grafolita en pomeres: biologia i control

FT nº15: Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica

FT nº14: Efectivitat del control biològic per al pugó gris de la pomera

FT nº13: Efecte de diferents insecticides per al control de Pseudococcus viburni

FT nº12: Seguiment de la biologia de Pseudococcus viburni

FT nº11: Assaig d’eficàcia a diferents dosis del difusor doble de confusió sexual isomate a/ofm pel control d’Anarsia lineatella i Cydia molesta

FT nº10: L’aclarida mecànica de la pomera, una alternativa als aclaridors químics

FT nº09: Assaig d’eficàcia d’atraients en la captura de Ceratitis capitata en cítrics

FT nº08: Assaig d’eficàcia de mosquers en la captura de Ceratitis capitata en cítrics

FT nº07: Confusió sexual d’Aonidiella aurantii en cítrics

FT nº06: Identificació de les principals espècies de mosca blanca dels cítrics: morfologia i simptomatologia

FT nº05: Sanitat vegetal en fruiters de pinyol: on som?

FT nº04: Avaluació en laboratori de l’eficàcia de fungicides per al control de Rhizopus spp. en fruita de pinyol

FT nº03: Assaigs d’ajust de dosi de fitosanitaris en plantacions de perer i presseguer

FT nº02: Aplicacions fungicides a camp per al control de monilinia spp

FT nº01: Control de Ceroplastes sinensis en cítrics amb fitofortificants i productes fitosanitaris autoritzats

Altres fitxes tècniques