Logo Oficina Virtual Fruit.Net

Informació tècnica

Nom Enllaç Data
Fitxes Tècniques
Aplicacions fungicides a camp per al control de Monilinia spp. Enllaç al document Monilinia spp.
Assaig d'ajust de dosi de fitosanitaris en plantacions de perer i presseguer Enllaç al document Transversal
Avaluació en laboratori de l'eficàcia de fungicides per al control de Rhizopus spp. en fruita de pinyol Enllaç al document Rhizopus spp.
Sanitat vegetal en fruiters de pinyol: On som? Enllaç al document Transversal
Assaig d’eficàcia a diferents dosis del difusor doble de confusió sexual Isomate A/OFM pel control d’Anarsia lineatella i Cydia molesta Enllaç al document Anarsia liniatella / Grapholita molesta
Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica Enllaç al document Monilinia spp.
Dossiers Tècnics
Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de préssec Enllaç al document
Articles
Fruit.Net: El Programa de sanidad vegetal en Cataluña Enllaç al document
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties en préssec i poma Enllaç al document
The Fruit.Net project (pome and stone fruit) in Catalonia (NE Spain) Enllaç al document
Avances del programa de sanidad vegetal de Cataluña Fruit.Net, en manzana y pera Enllaç al document
Fruit.Net: resultats destacats del 2013 en préssec, poma i pera Enllaç al document
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties. Enllaç al document
Pòsters
Fruit.Net: optimizing the use of pesticides and residues minimization along the fruit production Enllaç al document
Fruit.Net: optimizing the use of pesticides and residues minimization along the fruit production Enllaç al document
The Fruit.Net project (pome and stone fruit) in Catalonia (NE Spain) Enllaç al document
Fruit.Net: the Catalan program to optimize the use of pesticides and residues minimization along the fruit chain Enllaç al document
Programa Fruit.Net en Cataluña: optimización de tratamientos fitosanitarios y minimización de residus en la fruta Enllaç al document
Fruit.Net: el programa català per a l'optimització de l'ús dels pesticides i la minimització de residus en la producció de fruita Enllaç al document
Fruit.Net: el programa català per a l'optimització de l'ús dels pesticides i la minimització de residus en la producció de fruita Enllaç al document
Fruit.Net programme (apple) in Catalonia (Spain): Advised delay period of chemical treatments to avoid residues at harvest Enllaç al document