Logo Oficina Virtual Sanitat Vegetal

Qui som?

 

Horta.Net és un programa de col·laboració per al sector hortícola català que està impulsat pel DACC i el Programa de Protecció Vegetal Sostenible de l’IRTA com el seu coordinador, i que té per OBJECTIUS:

1. Desenvolupar sistemes de producció sostenibles relacionats amb:

 • La millora de la protecció enfront de plagues,malalties i males herbes
 • La racionalització de l’aportació d’aigua i fertilitzants


2. Articular un sistema per treballar en xarxa entre els diferents actors implicats en la producció hortícola a Catalunya i facilitar la incorporació de millores de base tecnològica al sector

Format per representants del DACC, l’IRTA i el sector productor hortícola català

 • Funcions:
 1. Aprovar les línies de treball del Programa
 2. Controlar el seu funcionament
 3. Identificar els punts crítics en la producció hortícola
 4. Fomentar el treball conjunt dels participants


Comitè Tècnic

Format pels tècnics del DACC, de l’IRTA, de les Universitats i les ADVs

 • Funcions:
 1. Proposar i coordinar els estudis Horta.Net
 2. Decidir les millores a validar en camps comercials
 3. Definir les actuacions de transferència del Programa

Tècnics del sector d’horta:

 1. Al comitè tècnic
 2. Als estudis i validacions que es facin anualment
 3. A les jornades de transferència

Tècnics d’empreses proveïdores de productes i serveis:

 1. A les jornades de presentació de resultats que s’organitzin
 2. Als estudis i activitats addicionals que el Comitè Tècnic consideri oportuns
 3. Com sponsors de les jornades de transferència

Contacta'ns