Logo Oficina Virtual Sanitat Vegetal

Última jornada

Noves plantes per formar part dels marges florals (Coord. Judit Arnó, IRTA)

Saltricó en cultius de fulla (Phyllotreta sp.) (Coord. Nuria Agustí, IRTA)

Jornada d'estudis Horta.net

Jornada d'estudis Horta.net
  novembre 2021 |