Altres publicacions

Nom URL
Guia pràctica per a la instal·lació d'encoixinats biodegradables Clica aquí
Catàleg de varietats tradicionals catalanes d’enciam Clica aquí
Sistema de conducció en xarxa per al cultiu de mongetes de mata alta Clica aquí
Multiplicació de llavor en varietats tradicionals de tomàquet Clica aquí
Manual de reg en cultiu de tomàquet de Penjar Clica aquí
Catàleg de varietats de tomàquet de penjar adaptades al cultiu sense encanyar Clica aquí
Manual del cultiu del calçot Clica aquí
Les principals plagues i malalties del cultiu del calçot Clica aquí
Catàleg d'espècies silvestres comestibles Clica aquí
Avaluació visual de l'estructura del sòl Clica aquí
Compostatge de residus locals en zones periurbanes i adequació de l'ús del compost en finques hortícoles Clica aquí
Guia de les plantes per afavorir els enemics naturals de les plagues Clica aquí
Efectes del biochar en el sistema sòl-planta Clica aquí
Catàleg sobre material vegetal d’espècies aromàtico-medicinals Clica aquí
Selecció de varietats tradicionals i comercial d'enciam d'hivern per a produccions ecològiques Clica aquí
Capacitat fertilitzant i supressivitat natural dels composts de fems, restes agrícoles i residus urbans a Fusarium oxysporum Clica aquí
Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics Clica aquí
Selecció de varietats tradicionals i millorades d’enciam per produccions ecològiques en cicle d’estiu Clica aquí
Millora de varietats tradicionals de tomàquet Clica aquí