Preguntes Freqüents

 
Poden ser entitats d’assessorament agrari les agrupacions de persones productores, les cooperatives o entitats privades o les seves unions o federacions, així com qualsevol altra persona jurídica, que desenvolupi la seva activitat en alguna de les àrees de coneixement relacionades amb la producció agrícola, producció ramadera i que alhora tinguin per objecte la prestació d’assistència i assessorament a persones agricultores, ramaderes i titulars d’empreses agràries.
A l’apartar “Busques assessorament” de l’Oficina del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya.
Les entitats d’assessorament agrari ofereixen serveis d’assistència tècnica i empresarial a les explotacions agràries. Segons les necessitats de cada empresa l’assessorament agrari acompanyarà la millora de la seva competitivitat ajustant-se a la seva realitat.
En el present període de programació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2007-2013), s’inclouen dues mesures de suport a l’assessorament agrari:
  • L’ajut a la utilització dels serveis d’assessorament. El poden sol·licitar mitjançant el Contracte Global d’Explotació aquelles persones productores que utilitzin els serveis d’entitats d’assessorament inscrites en el Registre.
  • L’ajut a les entitats d’assessorament, que subvenciona la creació de nous llocs de treball de personal tècnic dedicat a l’assessorament i l’adquisició de material destinat a la millora dels serveis d’assessorament. Aquest ajut només el poden sol·licitar les entitats sense afany de lucre o cooperatives agràries o, en ambdós casos, a les seves unions o federacions.
Les entitats d’assessorament agrari ofereixen serveis d’assistència tècnica i empresarial a les explotacions agràries. Segons les necessitats de cada empresa l’assessorament agrari acompanyarà la millora de la seva competitivitat ajustant-se a la seva realitat.

Els àmbits d’assessorament del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya inclouen, entre d’altres, l’assessorament en producció agrícola i en gestió ambiental. Tot i que el Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya no distingeix específicament entitats d’assessorament en gestió integrada de plagues, algunes de les entitats registrades estan capacitades i donen aquests tipus de serveis.

Així doncs, el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya accepta la gestió integrada de plagues com a àmbit d’assessorament però no en regula els seus requisits ni obligacions. Tal i com estipula l’ORDRE AAM/188/2013, de 21 de juny, el Servei de Sanitat Vegetal és responsable del Reconeixement de les persones assessores en gestió integrada de plagues.

Al web del Departament, dins d'Ús sostenible de productes fitosanitaris, hi trobareu l’apartat “Reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues” amb informació qui ho pot sol·licitar, quina és la titulació habilitant i quines passes s'han de seguir per a poder obtenir-la.

Per a més informació sobre la gestió integrada de plaques, podeu consultar el web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

O posar-vos en contacte directament amb les següents adreces i telèfons del Servei de Sanitat Vegetal (ssv.daam@gencat.cat):

BARCELONA: Av. Meridiana, 38 08018 Barcelona 93 409 20 90
GIRONA: Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà 17486 Castelló d’Empúries 972 45 43 10
LLEIDA: Alcalde Rovira Roure, 191 25198 Lleida 973 23 64 12
TARRAGONA: Av. Catalunya, 50 43002 Tarragona 977 25 04 21
TERRES EBRE: Ctra. València, 108 43520 Roquetes 977 50 01 74