Núm. 16 Valoració econòmica d'alguns productes orgànics

Núm. 16 Valoració econòmica d'alguns productes orgànics
  setembre 2018 | PMFABEM Full informatiu

Núm. 15 Fertilització de l’arròs en sembra en sec

Núm. 14 Monogràfic del potassi: determinació del seu contingut, maneig de la palla i càlcul de les extraccions

Núm. 13 Monogràfic del fòsfor: mostreig sòl, mètodes anàlisi, càlcul extraccions i fertilització fosfòsforica

Núm. 12 Monogràfic del potassi: L'absorció del potassi. Les formes del potassi al sòl. Quins efectes té en l'olivera?

Núm. 11 Fertiarròs, l'eina per a la gestió de la fertilització: Per a què serveix. On puc trobar l'última versió. Com funciona

Núm. 10 Recomanacions de la fertilització de cobertora en el cultiu de l'arròs: Quan fer la cobertora? Urea o sulfat amònic? Per què aplicar potassi en cobertora?

Núm. 9 Monogràfic del fòsfor: L'absorció del fòsfor. Les formes del fòsfor al sòl. Quins efectes té en l'olivera?

Núm. 8 Xarxa de camps d'assaig: eina fonamental per a la recomanació. Quant N, P i K consumeix el meu cultiu? Nutrients dels adobs orgànics. La fertilització de fons.

Núm. 7 L'absorció del nitrogen. Quins efectes té en l'olivera? Les formes del nitrogen al sòl. Dosis màximes de nitrogen permeses en l'olivera

Núm. 6 Val la pena fer cobertora? Quin és el millor moment per fer la cobertora? Dosis recomanades

Núm. 5 Primers resultats de les enquestes del PMFABEM. Particularitats de les dejeccions ramaderes

Núm. 4 Extraccions del cultiu de l'arròs. Riqueses de les dejeccions ramaderes

Núm. 3 Necessitats hídriques i de nutrients de l'olivera

Núm. 3 Necessitats hídriques i de nutrients de l'olivera
  març 2011 | Full Informatiu OLIVERA

Núm. 2 Normativa sobre zones vulnerables a les comarques de Baix Ebre i Montsià

Núm. 1 Descripció de les característiques del sòl i estat de la fertilitat del sòl al Baix Ebre i Montsià