Plans

 

L’Oficina treballa juntament amb les universitats i els centres de recerca per optimitzar l’ús de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants, impulsant diverses actuacions que han acabat consolidant-se en la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya. La Xarxa s'estén per bona part de Catalunya en diversos Plans que es desenvolupen tenint en compte les característiques específiques de la seva àrea geogràfica, com ara el tipus de sòl, el clima, els conreus i les pràctiques agrícoles habituals.

Els principals objectius a assolir en la Xarxa de Plans són:

  • Investigació mitjançant els camps experimentals i recopilació de tota la informació estadística amb suport científic.
  • Assessorament directe als agricultors i ramaders, i formació continuada dels tècnics de cada zona.
  • Transferència dels coneixements amb la realització de cursos tècnics, jornades tècniques, fulls informatius sobre la fertilització i la gestió i tractament de les dejeccions ramaderes.