Conques

En el marc dels Plans per a la Millora de la Fertilització Agrària a Catalunya, el DARP impulsa el Projecte de Conques com una nova aposta de treball per posar en ús mètodes, eines i tècniques ja provats, en diverses conques hidrogràfiques arreu del territori català. Durant els propers anys es continuarà amb la col·laboració de la Fundació Mas Badia i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, juntament amb altres entitats de caràcter més local. En aquest nou cicle es comptarà també amb la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua per aportar així un enfocament més holístic relacionant les interaccions entre practiques agronòmiques, producció dels cultius i qualitat dels sòls i les aigües.

Objectius
Objectius

El Projecte de Conques preveu promoure les millors pràctiques agràries i ramaderes en unes conques determinades per a reduir l’excés de nutrients com a conseqüència de l’activitat agrària. D’aquesta manera s’espera conduir les zones escollides cap a una millor gestió agrícola, ramadera i territorial des del punt de vista de les dejeccions ramaderes i la fertilització. La promoció d’aquestes pràctiques es farà a través de diverses accions de caràcter demostratiu, amb l’objectiu de reduir l’impacte de l’activitat agrària sobre els sòls i les aigües.

Les actuacions que s’executaran estan orientades a proporcionar formació i informació als agricultors, ramaders, tècnics i empreses de serveis que actuen en cada conca, tot i que la informació i els coneixements generats estaran disponibles per a qualsevol interessat en la matèria.

Essencialment, la proposta d’actuacions a realitzar a les conques es centra en la transferència dels coneixements necessaris per millorar les pràctiques de maneig en granja i parcel·les agrícoles, així com de les eines i equipaments que s’utilitzen per a fer-ho. Les actuacions aniran acompanyades del seguiment dels sòls i les aigües per conèixer l’evolució del Projecte al llarg dels anys.

Territori
Territori

El Projecte de Conques s’inicia l’any 2018 en 8 conques hidrogràfiques arreu de Catalunya amb una superfície fertilitzable propera a les 10.000 ha.

Mapa del seguiment de les Conques Hidrogràfiques
Conca Comarca Sup. total (ha) Sup. fertilitzable (ha)
Plana de l’Horta-Llengua Eixuta Noguera 3253 2593
Pla d’Anguera Conca de Barberà 537 321
Vall del Corb (2019) Garrigues-Urgell 3746 2930
Rieres de Vergós-Freixenet Segarra 1870 1300
Barrancs Lledó-Pelós (2019) Montsià 1270 1270
Torrent de Sant Jaume Osona 1249 692
Riera dels Arcs Garrotxa 447 69
Torrent Gran Alt i Baix Empordà 1327 558
Actuacions
Actuacions

SEGUIMENT AGRONÒMIC

  • Ramadería
  • Agricultura

SEGUIMENT AMBIENTAL

  • Sòl
  • Aigua

RAMADERIA

Ramaderia porcina

Millora en granja de la gestió de les dejeccions ramaderes


Caracterització dejeccions i altres productes orgànics

Anàlisis de les dejeccions ramaderes de les granges vinculades a les parcel·les objecte de seguiment agrícola per a:

  • conèixer la quantitat de nutrients a nivell d’explotació i la seva estimació a nivell de maneig a la conca
  • mantenir i complementar la base de dades de composició d’aquests materials


Reducció de nutrients, volums i emissions generades

Nutrients: ajustant la dieta a les necessitats dels animals.
Volums: utilitzant abeuradors adequats i ajustant el cabal i la pressió del circuit de les instal·lacions.
Emissions (a partir del 2019): mesura de les emissions per tal de veure l’efecte de les mesures aplicades.


Maneig dels subproductes obtinguts dels tractaments

Validació del maneig dels subproductes que estan destinats a la fertilització per buscar la millor estratègia d’aplicació per al seu aprofitament agrícola.

Eines
Eines
  • Conductímetre
  • FertiNext
  • Mapa de sòls
  • Visor Agroforestal i3

Conductímetre

Conductímetre

El conductímetre mesura la conductivitat elèctrica (CE) d’un líquid. S’ha constatat que aquest paràmetre permet estimar amb una fiabilitat elevada el contingut en nutrients dels purins.

L’objectiu d’utilitzar-ne un, ja sigui portàtil o instal·lat a la cisterna, és determinar la riquesa del purí ja que aquesta pot variar segons l’espècie animal, el sistema productiu i el maneig de la granja, entre d’altres.

L’Oficina de fertilització disposa a la seva web de taules de relació entre la CE del purí porcí i boví i el contingut dels principals elements fertilitzants dels mateixos.

Les taules són molt senzilles d’utilitzar, podeu trobar més informació a la “Guia d’equips i maquinària per a aplicacions eficients de dejeccions ramaderes” .

Divulgació
Divulgació

Jornades realitzades

Participants
Participants

En aquest projecte hi participen conjuntament el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Fundació Mas Badia (FMB).

Es promourà la participació d’entitats de caràcter local que hi tinguin interès i aportin coneixement específic en cada cas. Actualment, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de medi ambient de la Garrotxa-Sigma participen en les activitats que es realitzen a la conca Riera dels Arcs.

Logo de la oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes
Logo Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Logo Fundació MAS BADIA
Logo Agènia Catalana de l'Aigua