Fulls Catalunya Central

Núm. 18 - octubre 2018 PMFACC Full Informatiu

Núm. 18 - octubre 2018 PMFACC Full Informatiu
  octubre 2018 | Full informatiu

Núm. 17 La fertilització de fons. Recomanacions orientatives per a l’adobatge nitrogenat de fons, per a l’adobatge fosfòric i per a l’adobatge potàssic

Núm. 16 Recomanacions de l’adobatge de cobertora en cereal d’hivern i estalvi en la fertilització nitrogenada

Núm. 15 Planificació i recomanacions de l’adobatge de cobertora en cereal d’hivern

Núm. 14 La fertilització nitrogenada abans de la sembra. Anàlisi de sòl abans de la sembra. Informació bàsica i recomanaciones genèriques per a l’adobatge de fons

Núm. 13 Aspectes a tenir en compte en l'aplicació de purí porcí a cobertora. Recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en cereals

Núm.12 El purí porcí i l'estalvi en la fertilització. Equivalència econòmica del purí porcí.

Núm. 11 Característiques dels productes fertilitzants. Recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en cereals d'hivern

Núm. 10 Costos i ingressos de la fertilització mineral. Recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en cereals d'hivern

Núm. 9 Criteris bàsics d'un pla d'adobatge. El nitrogen al sòl i als productes fertilitzants. Recomanacions d'adobatge campanya 2013-14

Núm. 8 Xarxa de camps d'assaig. Conductímetre per a la caracterització de les dejeccions líquides. Fertilització de cobertora en cereals d'hivern

Núm. 7 La fertilització de fons en cereals d'hivern. La fertilització de fons en la colza

Núm. 6 Recomanacions d'adobatge de cobertora per a cereals d'hivern. Resultats dels camps d'assaig de la Catalunya central

Núm. 5 Recomanacions genèriques per a la fertilització en cobertora

Núm. 4 Recomanacions de fertilització de fons segons l'estratègia anual a seguir

Núm. 3 Normativa aplicable a les zones vulnerables de la Catalunya central. Eines per adaptar-se a la nova normativa

Núm. 2 Recomanacions genèriques d'adobatge per al cereal d'hivern per gra en la fertilització de cobertora

Núm. 1 Les parcel·les analitzades dins del PMFACC. Estat de fertilitat del sòl a la Catalunya Central