Fulls Terres de ponent

Núm. 17 Valoració econòmica d'alguns productes orgànics

Núm. 16 Cereal d’hivern- La fertilització de fons. Recomanacions orientatives per a l’adobatge nitrogenat de fons, per a l’adobatge fosfòric i per a l’adobatge potàssic

Núm. 15 Cereal d’hivern i panís – monogràfic del potassi

Núm. 14 Cultius extensius d'hivern: la fertilització nitrogenada de cobertora i aplicació de cobertores tardanes

Núm. 13 Informació sobre la fertilització nitrogenada abans de la sembra, la fertilització fosfòrica i potàssica, alternatives al monocultiu del cereal d’hivern i recomanacions genèriques per a l’adobatge de fons

Núm. 12 Quins efectes té el fòsfor sobre el cultiu? Què passa amb el fòsfor quan s'apliquen productes orgànics? Notícies del PMFATP

Núm. 11 Aplicació de dejeccions ramaderes líquides al moment de cobertora. Recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en cereals d'hivern

Núm. 10 El purí porcí i l'estalvi en la fertilització. Equivalència econòmica del purí porcí

Núm. 9 El cultiu de panís. Moment òptim d'adobatge de cobertora. Necessitat de cobertora tardana? Els sensors òptics. Panís de segona collita

Núm. 8 Característiques dels productes fertilitzants. Recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en cereals d'hivern

Núm. 7 Cereals d'hivern i panís. Monogràfic del nitrogen

Núm. 6 Despeses i ingressos de la fertilització mineral. Importància de la fertilització de cobertora. Notícies del PMFATP

Núm. 5 Finalitat, estratègies i passos per dur a terme una bona fertilització de fons

Núm. 4 Adobatge de cobertora. Recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en panís

Núm. 3 La fertilització de fons en el cultiu del panís. Estratègies de fertilització. Notícies del PMFATP

Núm. 2 Noves parcel·les al Pla. Recomanacions per a la fertilització de cobertora en cereal d'hivern. El conductímetre

Núm. 1 Parcel·les analitzades dins del Pla. Caracterització del sòl. Estat de la fertilitat del sòl de les Terres de ponent