Dossier Tècnic

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

  març 2016 | Núm. 82
  octubre 2013 | Núm. 65
  octubre 2007 | Núm. 24
  juny 2007 | Núm. 22
  novembre 2005 | Núm. 07