Formació bàsica – Curs de reg a distància

Objetius

Es Pretén que, en finalizar aquest curs, els estudiants puguin:

  • Valorar la importàcia del regadiu per al sector agrari i la societat.
  • Prende consciència que láigua és un recurs limitat, escàs i necessario i, per tant, cal protegir-la i conservar-la.
  • Aprende a regar eficientment.
  • Obtenir informació sobre els diferents sistemes de reg.
  • Entendre els principis bàsics de la fertirrigació basats en el coneixement de les necessitats nutritives dels cultius i de les característiques dels fertilizants i la seva correcta aplicació.
  • Ser capaç d'avaluar i millorar la propia instal·lació de regs.
  • Adquirir elements de judici per avaluar i seleccionar una instal·lació de reg, segons el disseny i el pressupost.
  • Valorar la importància d´un bon manteniment dels components de la instal·lació.

Contingunts

El curs es composa de dos mòduls i una visita técnica, la qual no és oblogatòria per a las superació del curs.

  • Mòdul 1. Introducció al reg.
  • Mòdul 2. El reg a pressió.

Coordinació i informació

Per a inscriure's als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

Per a resgistar-se com a membre s'ha de emplenar el següent formulari.

Per més informació posar-vos en contacte amb l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega: 973310715 o reg@ruralcat.net