Formació Tècnica - Curs bombament solar

Per més informació posar-vos en contacte amb l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega: 973310715 o reg@ruralcat.net