Formació - Equipaments de reg

L’Escola Agrària de Tàrrega disposa d’una parcel·la demostrativa de reg en la qual s’han instal·lat diferents aparells de mesura i gestió dels paràmetres que ajuden a la decisió per programar eficientment el reg. A més disposa de diferents sistemes d’instal·lacions de reg, amb capçals formatius per a la millora de la formació en reg..

La utilització i l’ús d’aquests equips té finalitats formatives, com a recurs pràctic en les activitats de reg que es programen a través de l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega

La parcel·la consta dels aparells i equips següents:

  • Els aparells de mesura de l’aigua al sòl, que permeten conèixer l’estat de l’aigua del sòl
  • Capçals pedagògics de reg
  • Sistemes de reg localitzat i reg localitzat enterrat

Per més informació posar-vos en contacte amb l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega: 973310715 o reg@ruralcat.net