Butlletins i altres publicacions

Fitxes tècniques

Les fitxes tècniques de “Tècniques de reg” són una col·lecció de documents que recullen resumidament diferents aspectes de la pràctica i maneig del reg, de l’ús de les eines disponibles de reg, aspectes bàsics d’instal·lacions de reg i temes d’energia, entre d’altres. Aquestes fitxes s’adapten segons la temàtica i a l’ús que se’n farà posteriorment.

 

Dossiers tècnics

El Dossier tècnic  és una publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, destinada per a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. En aquest apartat es troben els dossier tècnics relacionats amb el regadiu.

 

Publicacions

Informació tècnica sobre el sector del reg per a donar a conèixer temes innovadors, tecnològics, legals, agronòmics i mediambientals.

 

Butlletins de l’Oficina del  Regant

L’Oficina del Regant publica mensualment un Butlletí on exposa noticies d’actualitat en el sector del reg i petits articles, en format breu i amb col.laboració amb els agents del sector del reg, sobre temàtiques d’interès en el moment actual. Aquest butlletí té com objectiu difondre les activitats que es realitza en el mon del reg en el territori català.

 

Memòries

Document anual on es recull els resultats i desenvolupament de les activitats coordinades per l’Oficina del Regant.

Fitxes tècniques
Dossiers tècnics
Publicacions
Butlletins
Memòries