Píndoles formatives

Com afrontar la menor disponibilitat d'aigua per regar en els cultius anuals d'estiu

El cultiu del sorgo per a gra i farratger
- Joan Serra

El cultiu del gira-sol com una alternativa davant
de la manca d' aigua - Joan Anton Betbesé

Les varietats de blat de moro de cicle curt, ens poden ajudar en una
situació de manca d'aigua? - Joan Anton Betbesé

Necessitats d'aigua dels cultius i incidéncia de l'estrés hídric sobre el
rendiment - Francesc Camps

Com afrontar la menor disponibilitat d’aigua per regar en pomera
- Joan Girona