Internacionalització (import/export)

En aquest apartat es pot trobar informació dels organismes que tenen competència en el control de les exportacions i importacions, els organismes que donen suport a la internacionalització de les nostres empreses així com altra informació sobre l’exportació.

 

 
CEXGAN - Comercio exterior ganadero. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 
ICEX - Oficinas Economicas y Comerciales en el Exterior
Tràmits administratius
Normativa
Ajuts
Llotges
Internacionalització

Col·legis col·laboradors