Inscripció per a l'assistència a Jornades tècniques del PATT

Pots formalitzar de forma automàtica la inscripció a les Jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica. Per fer-ho, pots fer clic damunt la jornada que t'interessi.

Properes Jornades tècniques

Impuls de la bioenergia al sector industrial de les terres de l’Ebre
En línia   22 de juny 2021
Poda mecànica de l'avellaner. Noves afectacions de cendrosa
En línia   22 de juny 2021
Normativa i requeriments per a una correcta exportació de bestiar boví a països tercers
En línia   22 de juny 2021
Producció de fruits vermells
En línia   28 de juny 2021
Exportacions de productes d'alimentació animal
En línia   29 de juny 2021
Millors Tècniques Disponibles i basses de purins
En línia   29 de juny 2021
Opcions de tractament de les dejeccions ramaderes
En línia   30 de juny 2021
Els olis de Catalunya. Resultats campanya 2020/2021
En línia   01 de juliol 2021
Presentació estudis d’eficiència en el reg en parcs i jardins
En línia   15 de juliol 2021
Apicultura sostenible d’alta muntanya
En línia   23 de juliol 2021
La pedra seca: revaloració del seu ús
En línia   06 d’agost 2021