AKIS - Sistemes de Coneixement i Innovació agrícoles

La nostra societat evoluciona constantment i amb ella també les formes de comunicar-se, aprendre, intercanviar coneixements,... El sector agroalimentari no és una excepció.

Fins ara ha existit una feble connexió entre el món productiu i el món de la recerca. Però les noves experiències ens mostren que actualment per aconseguir mantenir explotacions productives, competitives i sostenibles cal que totes les persones involucrades en la producció agroalimentària, l'assessorament, la recerca, la formació i l'educació s'adaptin als nous temps.

Per això apareix a nivell europeu el concepte de Sistemes de coneixement i innovació agraris (conegut com a AKIS, per les sigles en anglès), que engloba tot el sistema d’intercanvi de coneixement: com les persones i les organitzacions interactuen i cooperen per facilitar l’aprenentatge mutu, generar, compartir i traduir a la pràctica informació i coneixements relacionats amb l’agricultura.

Els AKIS contemplen múltiples actors públics i privats relacionats amb el sector agroalimentari: productors, assessors, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, centres formatius, empreses de productes i serveis, indústries agroalimentàries, administracions públiques,...

Un AKIS per ser efectiu ha de posar les empreses agroalimentàries en el centre i, a través d'un enfocament multiactor i interactiu que potenciï la co-creació, la innovació, la digitalització i l'intercanvi de coneixement, millorar els fluxos de coneixement per consolidar una agricultura més competitiva, intel·ligent i sostenible.

Els AKIS han de jugar un paper molt important dins del la PAC 2021-2027, com es demostra en haver estat inclosos dins de l’Objectiu Transversal de la PAC i dels Plans Estratègics de la PAC.