Comissions tècniques

 

Què són les comissions tècniques?

Les comissions tècniques específiques són grups de treball temporals d’experts (investigadors, tècnics de l’administració, experts del sector i tècnics externs) que es reuneixen per compartir coneixements i experiències amb l’objectiu d’identificar reptes i explorar solucions innovadores i pràctiques per al compliment de normativa de implantació futura o prevista, o la proposta de revisió dels textos normatius en vigor. Les temàtiques d’interès per a la creació d’aquestes comissions s’acorden en marc del Consell Català de la Innovació Agroalimentària.

Consulta els documents de treball i conclusions de les comissions tècniques: