Documentació tècnica

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Edició 2023

Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Ponències
Situació actual del mercat internacional d’ingredients làctics
- Julien Fily
Tot el que cal saber sobre la composició i els ingredients de les llets maternitzades
- Juan Miguel Sánchez


Apicultura
Ponències
La sequera, una constant del canvi climàtic. Com intentar evitar la desnutrició de les abelles i Protocol d’actuació davant la presència de Vespa velutina
- Fina Gonell Galindo Miquel Àngel Garcia Reàdigos


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
La sequera, una constant del canvi climàtic. Com intentar evitar la desnutrició de les abelles i Protocol d’actuació davant la presència de Vespa velutina
- Fina Gonell Galindo Miquel Àngel Garcia Reàdigos
Ponències
Relacions hídriques en el bosc: perspectives des de l'escala de l'arbre a la conca
- Paula Martin
Gestió forestal i disponibilitat d'aigua: Resultat de proves pilot en boscos mediterranis
- Eduard Pla
Boscos resilients: combinant aigua, foc i productivitat en la seva gestió
- María González
Ponències
El mercat de la compensació del CO2 en l’oliver
- Orson Acosta Romero
L’agricultura regenerativa, bones pràctiques per la mitigació del canvi climàtic, reducció i segrest d’emissions de CO2
- Josep Ramon Sainz de la Maza
Sostenibilitat i nous reptes del mercat d’olivera: Millora del rendiment industrial de la varietat Arbequina
- Juan F. Hermoso
Ponències
Campanya 2023: afectació al cultiu de l’avellaner
- Veronica Casadó
Maneig de l’avellaner en temps de sequera: Què
- Roger Palau
Campanya 2024: Com gestionar l’impacte al cultiu
- Jordi Sordé
Ponències
Reutilització d’aigües al sector agrícola
- Sonia Sanchis
Situació del compost a Catalunya: matèries primeres, producció i comercialització
- Meri Pous
SAT Alcarràs Bioproductors com a mitjà per impulsar la valorització conjunta de materials orgànics agrícoles: d’un problema a una oportunitat
- Jordi Jové
Utilització de biomassa de microalgues com a biofertilitzant
- Ana Álvarez
Aplicació de llots de depuradora al camp
- Ana Cano
Producció d’un biofertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres materials orgànics
- Laura Diaz
Producció de biochar a partir de la closca d’arròs
- Carolina Rius
Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola (SOPHOS)
- Jaume Puigagut
Ponències
Introducció a l’agricultura regenerativa
- Eduard Muixach
Ponències
Solucions sostenibles pel llúpol davant del canvi climàtic
- Alicia Muñoz


Boví de carn
Ponències
Sistema integral de gestió de les explotacions bovines
- Montse Àlamos
Veterinari d’explotació de les granges bovines: declaració responsable, vinculació i registre
- Gumersindo Villa