Capçalera
Butlletí 44 . Maig 2020


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 6 - Eina de recomanacions de reg de Ruralcat

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


La Bústia d’Assessorament de l’Oficina del Regant acumula prop d’un miler de consultes

 

En el transcurs dels gairebé vuit anys de servei de la Bústia d’Assessorament que ofereix l’Oficina del Regant (2012-2019), s’han registrat 983 consultes dels usuaris. Al 2019 el 48% de les consultes versaven sobre l’Eina de Recomanacions de reg, el 27% sobre assessorament legal, el 13% altres temes, un 6% sobre energia i un altre 6% sobre instal·lacions.cions. L’objectiu del servei és la resolució de dubtes en la pràctica de reg que sorgeixen en la activitat agrària del regant, i la canalització del suport a les comunitats de regants en les seves necessitats formatives i de transferència tecnològica. A la Bústia d’assessorament es resolen les consultes amb el grup de col·laboradors de l’Oficina del Regant.

Per accedir a aquest servei només cal posar-se en contacte amb l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega a través del telèfon 973 310 715 o a través del correu electrònic reg@ruralcat.cat.  A la pàgina web de Ruralcat, en l’apartat de l’Oficina del Regant, també es pot accedir a la Bústia d’assessorament. Llegir més.....

 

 

Tercer cicle de la planificació hidrològica (2022-2027)


La Directiva Marc en Política d’Aigües de la Comunitat Europea, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, proporciona un canvi de concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició.

En el calendari d’implantació de la Directiva Marc de l’aigua, l’any 2003 es delimitaven les Demarcacions hidrològiques i s’assignaven les autoritats components. En el 2004 es caracteritzava la Demarcació, l’anàlisi de l’estat del medi i econòmic. En el 2006 es realitzava el programa de seguiment i el 2009 el Programa de mesures. El primer Pla de gestió s’aprovava pel període 2009 al 2015. Cada sis anys es realitza la revisió del Pla de gestió i actualment ens trobem en la revisió del tercer cicle. El segon Pla de gestió, dins el segon cicle de l’aigua, és vigent pel període 2015 al 2021. Actualment en el tercer cicle de l’aigua s'està portant a terme les revisions dels plans, programa de mesures, i el proper Pla de gestió cobrirà el període del 2021 al 2027. Llegir més.....
 

 

Agenda d'activitats


III Jornada GO DURCAT: impuls del blat dur a Catalunya. Producció de blat dur d’alt rendiment i qualitat: tecnologies d’agricultura de precisió i impacte ambiental

 

El passat 19 de maig es va organitzar en linea aquesta jornada en el marc del grup operatiu “DURCAT: Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, cadenes curtes de distribució i total traçabilitat”, finançat a través de l’Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014 2020. Catalunya genera més del 60% del negoci de la pasta i les sèmoles de tot l’Estat, amb una demanda interna que supera cada any les 100.000 tones de gra. 

 

El grup operatiu DURCAT pretén avaluar la viabilitat del cultiu de blat dur a Catalunya, oferint alsector cerealista una alternativa sostenible i innovadora per a diversificar la producció. L'objectiu de la jornada és oferir formació específica per a la presa de decisions sobre el reg i la fertilització del blat dur en base a dades de teledetecció. Aquesta jornada organitzada per l'IRTA i Gallo, l'Oficina del Regant hi ha col·laborat.

 

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS