Capçalera
Butlletí 46 . Juliol 2020


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 74 -  Característiques i components bàsics d'una instal.lació de reg localitzat enterrat

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Ús de sensors d’humitat del sòl per controlar el reg per degoteig en fruiters

 

En agricultura, el reg per degoteig és un dels sistemes de regadiu més eficaços ja que permet un major control de l'aigua i optimitzar paràmetres com ara la freqüència, durada i intensitat de reg. A més, el reg per degoteig genera bulbs humits, on té lloc l'extracció d'aigua per les plantes, reduint la superfície d'evaporació i la percolació. En general, la determinació de les necessitats de reg d'un cultiu es basa en el balanç hídric a partir de l'equació ETc = ETo * Kc, on la ETo és l'evapotranspiració de referència obtinguda a partir de dades meteorològiques i la Kc és el coeficient de cultiu característic de cada cultiu. En un reg automatitzat, aquestes necessitats es poden refinar gràcies a l'ús de sensors d'humitat del sòl. Llegir més.....

 

 

El projecte IRRIGATION+ quantificarà des de l'espai l'ús d'aigua de reg

Obtenir informació d’alta qualitat sobre el reg a l'escala global és difícil, sobretot en termes de quantificació de l’aigua realment usada per al reg. L'objectiu principal del projecte IRRIGATION+ és explorar, desenvolupar i validar conjunts de dades i algoritmes avançats d'observació de la Terra (teledetecció espacial) i algoritmes per al mapeig i quantificació de regs a escala regional o global. En particular, el projecte se centra en els darrers avenços en observació de la Terra, segons les missions de l'Agència Espacial Europea (ESA) Sentinel, en sinergia amb altres tipus i models de dades. Aquest projecte, finançat per l'ESA, és liderat per l'IRPI-CNR (Itàlia) i compta en el consorci amb presència de centres de recerca i empreses d'Europa. El soci català és l'Observatori de l'Ebre (URL-CSIC), situat a Roquetes (Baix Ebre). Aquest projecte centrarà els seus esforços en unes quantes àrees pilot, inclosa la conca de l'Ebre.. Llegir més.....

 

Agenda d'activitats


L’ús agrícola de les aigües regenerades

 

El dia 21 de juliol va tenir lloc la jornada "L'ús agrícola de les aigües regenerades" en línia. Aquesta jornada organitzada per l'Oficina del Regant amb col·laboració amb l'ACA i la Universitat de Girona va definir la normativa vigent i les casuístiques de les instal·lacions de reg per aquesta tipologia d'aigua.
La competència per l’ús de les aigües de major qualitat entre els sectors domèstic, industrial i agrari cada dia és major, i el sector agrari parteix en desavantatge. La utilització d’aigües residuals regenerades en reg agrícola permet disposar d’una major quantitat d’aigua per al reg i una garantia de subministrament. La normativa que regula aquesta utilització amb el Real Decret 1620/2007, i el recent nou Reglament europeu aprovat al maig del 2020 (Reglament UE 741/2020) que regula l'ús agrícola de les aigües regenerades marcarà l'evolució de la utilització d'aquesta tipologia d’aigua i també la millor gestió dels recursos hídrics en zones on la competència és molt elevada.
També cal tenir en compte que la utilització d'aquestes aigües cal una instal·lació de reg preparada per a no tenir cap problemàtica en el seu ús, per aquest sentit és molt important un disseny adequat i adaptat a aquesta tipologia.
Aquesta jornada es trobarà disponible a la web de Ruralcat per poder ser visualitzada (vídeos jornades en línia)
 

 

Consulta tota la informació de reg a l'espai de l'Oficina del Regant

 

En l'espai Informació de l'Oficina del Regant trobareu tota la informació tècnica que es publica en relació al sector del  reg. En aquest espai trobareu:

- 16 fitxes tècniques “Tècniques de reg” que recullen resumidament diferents aspectes de la pràctica i maneig del reg, de l’ús de les eines disponibles de reg, aspectes bàsics d’instal·lacions de reg i temes d’energia, entre d’altres.

- 7 Dossiers tècnics relacionats amb el sector del reg: requeriments hídrics, bombament solar, etc.

- 6 publicacions tècniques relacionades amb temàtiques diverses sobre la gestió del reg, comunitats de regants, mesures tributaries, concentració parcel.laria de caràcter privat, etc.

- 46 Butlletins de l'oficina del regant, des del març del 2015 fins a l'actualitat

- 5 memòries resum de l'activitat de l'Oficina del Regant (2015 - 2019). Us animem a consultar l'última memòria resum del 2019

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS